0

Bir gölde,

I. Fosfor II. Azot III. Oksijen

hangilerinin artışı ötrifikasyona sebep olan temel faktörlerdir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 14 Ağustos 2023