0

Osmanlı Devlet’inde, Divan-ı Hûmayun’un üyesi olan kazasker, medreselerin kontrolü, kadıların tayini ve yargı işlerini yürütüyordu. Kazasker in günümüzde, Bakanlar Kurulundaki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başbakan
B) Maliye Bakanı
C) Adalet ve Eğitim Bakanı
D) Dışişleri Bakanı

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 22 Ekim 2023