0

Islahat Fermanı’nda yer alan ,

I. Devlet hizmetine, askerliğe ve okullara ayrım gözetmeksizin tüm tebaa kabul edilecek.

II. İltizam usulü kaldırılacak.

III. Cizye vergisi kaldırılacak ve askerlik tüm erkek vatandaşlarca yapılacak. (Yapmak istemeyenler bedelini nakit olarak ödeyecek.)

maddelerinden hangileri teokratik devlet anlayışından uzaklaşıldığını gösterir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 11 Eylül 2023