0

Kösedağ Savaşı’nda (1243) Türkiye Selçuklu Devleti, Moğollara karşı ağır bir yenilgi aldı ve yıkılış sürecine girdi. Tarihçi İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Moğolların Türkiye Selçuklu Devleti üzerindeki baskısının bir iktidar boşluğunu ortaya çıkardığını belirterek bu durumun Anadolu’nun çeşitli bölgelerine yerleştirilen Türkmen boylarının bağımsızlıklarını ilan etmesine yol açtığını söylemektedir.

Metinde altı çizili bilgiyi destekleyen ifade hangi şıkta yer almaktadır?

 

 
A) Anadolu da Türk siyasi birliği dağılmıştır.
B) Selçuklular , Moğollara vergi vermeye başlamıştır.
C) Birçok Anadolu şehrinde bilim ve kültür faaliyeti durmuştur.
D) Anadolu da ekonomi ve ticaret zarar görmüştür

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 22 Ekim 2023