0

Osmanlı Devleti uyguladığı ……………. politikasıyla fethedilen bölgeyi Türkleştirmek ve İslamlaştırmak istemiştir. Süleyman Paşa Rumeli’deki kaleleri fethedince Orhan Bey’e “Rumeli şehir ve kalelerindeki Hristiyan aileleri Karesi vilayetine geçirip onların yerine de Anadolu’nun güneyinden konargöçer Türkmenleri, gönüllü gazileri, gaza eden dervişleri ve kendi arzusuyla gelip yerleşmek isteyen köylüleri gönderip ……… eylemek gerek.” Demiştir

Metinde boş bırakılan yere hangi bilgi gelmelidir?

A) Cihad
B) Fetih
C) İşgal
D) İskân

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 22 Ekim 2023