0

Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın isyan edip, kuvvetlerinin İstanbul önlerine gelmesi üzerine Osmanlı Devleti’ne yardım gönderen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rusya
B) Fransa
C) İngiltere
D) Avusturya
E) Lehistan

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 11 Eylül 2023