0
  1. Kitap ince olduğu için hemen bitmişti.
  2. Sahilde ayakkabımıza ince kumlar
  3. Bu gülümseyişte ince bir alay gizliydi.
  4. Eline ince bir değnek alıp dolaşmaya başladı.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde ‘‘ince’’ sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 19 Eylül 2023