0
  • Yaya ve müsellem adıyla iki düzenli orduyu kurdu.
  • İlk kez divan teşkilatını kurdu.
  • İznik’te ilk medreseyi açtı.

Orhan Gazi dönemiyle verilen bu bilgilerden, hangi alanda yapılan bir çalışma ile bir bilgiye ulaşamayız?

A) Askeri
B) Devlet yönetimi
C) Ekonomi
D) Eğitim

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 22 Ekim 2023