0

Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisinin üzerindeki egemenlik haklarını diğerlerinden önce kaybetmiştir?

A) Bulgaristan
B) Makedonya
C) Arnavutluk
D) Sırbistan
E) Girit

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 11 Eylül 2023