0

Osmanlı Devleti’nde çağdaşlaşma hareketinin ilk kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mühendishane-i Berr-i Hümayun
B) Hendesehane
C) Nizam-ı Cedit
D) Eşkinci Ocağı
E) Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 11 Eylül 2023