0

“Bizler başkent dışında yaşayan askerleriz. Osmanlı  ordusunun en kalabalık gücünü bizler oluşturuyoruz. Devlet bize doğrudan maaş vermez. Bize bakmakla yükümlü tuttuğu kişilere ……….. ismi verilen dirlik toprağı verir. Dirlik  sahipleri elde ettiği gelirin bir kısmı ile bizim bütün masraflarımızı karşılar. Savaş zamanı hızla orduya katılırız. Barış zamanı ise atlarımızla savaş talimi yapar ve ihtiyaçlarımızı karşılayan …………. sahibinin topraklarındaki üretimi denetleriz.

Osmanlı devletinde I.Murad Hüdavendigar’ın kurdurduğu bu ordunun ismi nedir?

A) Akıncılar
B) Leventler
C) Yeniçeri ocağı
D) Tımarlı sipahile

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 22 Ekim 2023