0

Osmanlı Devleti’nin aşağıdaki bölgelerden hangisinde sorun yaşıyor olması Balkan Devletlerinin saldırıya geçmesini ve Balkan Savaşlarını başlatmalarını kolaylaştırmıştır?

A) Kıbrıs
B) Trablusgarp
C) Girit
D) Mısır
E) Boğazlar

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 11 Eylül 2023