0

Osmanlı Devleti’nin II. Meşrutiyet’i ilan etmesindeki en büyük dış etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Reval Görüşmeleri
B) Balkan Savaşları
C) Londra Protokolü
D) Bâb-ı Âli Baskını
E) Balkanlardaki isyanlar

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 11 Eylül 2023