0

Sanayi Devrimi’nin,

I. Sömürgecilik

II. Üretim artışı

III. Çevre sorunları

gibi durumlardan hangileri üzerinde etkisi olmuştur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 11 Eylül 2023