0

Verdiğin kitabı gözden geçirdim.” cümlesinde kullanılan “gözden geçirmek” deyiminin anlamı aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Yazdığın mektup gözümden kaçmış.

B) Çamaşırları elden geçirmişti.

C) Öğretmenin gözüne girmişti.

D) Avukat dosyaları incelemişti.

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 19 Eylül 2023