0

Verilen atasözlerinden hangisi anlam yönünden diğerlerinden farklıdır? Doğru seçeneği işaretleyiniz.
A) Bir elin nesi var, iki elin sesi ver.
B) Birlikten kuvvet doğar.
C) Tek taştan duvar olmaz.
D) Emek olmadan yemek olmaz.