0

Belirli bir popülasyondaki bireyler ile ilgili,

I. Beslenme şekilleri aynıdır.

II. Verimli döller oluşturabilirler.

III. DNA nükleotit dizilimleri aynıdır.

verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

Anonim Durumu yayınlanmak üzere'ye değiştirildi 14 Ağustos 2023